Global Network 글 편집

Korea _____________________________________________________________________________

FunctionBay, INC. (HEADQUARTERS , R&D Center) 


Japan _____________________________________________________________________________

FunctionBay K.K. Japan (Sales Team)


China _____________________________________________________________________________

Hangzhou Nichuang Technology Co., Ltd (Mr.Wang Feng)

  • 205, Building 1, No. 307, Liuhe Road, Puyan street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
  • Tel: +86-571-5692-0398 / +86-131-1673-6733
  • Fax: +86-571-5692-0399
  • E-mail: wangbong@mbdsim.com
  • Homepage: https://www.nichuang.com.cn/


FunctionBay CHINA (Xiaojuan Jiao)


Pera Global China (Mr. Zhenya Yang)


Changchun RUIBAIHUI Technology Co., Ltd. (Mr. Feng Zengming)

  • 17A08, Nanhu Jiari Building., 1999, Nanhu Road, Nanguan District, Changchun 130022, China

  • Tel: +86-431-8962-2997
  • E-mail: fengzm@ccruibaihui.com

Taiwan _____________________________________________________________________________

TAIWAN AUTO-DESIGN CO. CADMEN CO. (Johnson Liao)


India _____________________________________________________________________________

Function Dynamics (I) PVT. LTD.  (B. Sridhar)


USA _____________________________________________________________________________

EnginSoft USA LLC (Chris Wilkes)


MotionPort (Brant Ross)


Europe _____________________________________________________________________________

FunctionBay GmbH. GERMANY ( Tanja Alexandra Lange )


FunctionBay Italy s.r.l. (Fabiano Maggio)